За контакти:

 

Лаборатория „Електромагнитна съвместимост на комуникационни системи”

бул. "Св. Климент Охридски" 8

Технически Университет - София

Блок I, каб. 1439А, каб. 1439Б

1797 СОФИЯ

тел.: +359 29652591, +359 29653095

факс: 02 965 25 91

e –mail: ECKC(a)tu-sofia.bg


Карта: